faabaar.dk er den nye, fælles kalender for Faaborg og omegn. Kalenderen er lavet i samarbejde mellem Vores Faaborg & Egn, Visit Faaborg og Det Rigtige Faaborg – 3 aktører på egnen, der sammen ønsker at lægge hjørnestenene til, hvad der med tiden gerne skal blive ikke alene en arrangementskalender for lokale og et godt tilbud til besøgende, men også et årshjul at orientere sig i, når nye events i byen og på egnen skal planlægges.

Derfor navnet Faabaar: den nye kalender vil lidt efter lidt komme til at tegne hele årets gang på egnen og inkludere såvel gratis som betalte oplevelser, kulturelle som sportslige events, tilbagevendende såvel som unikke arrangementer og happenings.

Enhver der ønsker at gøre opmærksom på og invitere til et arrangement, kan sende information og billeder til kalenderen, ligesom egnens turistoperatører, restauratører, oplevelsesudbydere og andre der ønsker målrettet information til besøgende turister kan bruge platformen til invitation og information. Åbningsfester, ferniseringer, jubilæer og andre fejringer er også meget velkomne på faabaar.dk, og det samme gælder for opfordinger til deltagelse i frivillige arrangementer der har til formål at rejse penge til den lokale forening, klub eller sammenslutning. Folkeskoler, friskoler, ungdomsuddannelser og kurser opfordres ligeledes til at bruge faabaar.dk, når der er arrangementer i sigte, der kan interessere en bred kreds.

Parterne bag faabaar.dk ønsker alle god fornøjelse med kalenderen, og håber, at alle på egnen vil bidrage til at gøre portalen til en fælles og fyldestgørende database for alle.

Indsend dit arrangement