8. Maj: Lærerseminariet i Bernstoffsminde

0
39

Tidspunkt: 14.00 og 15.30

Professor emerita Ingrid Markussen fortæller om seminariet i Bernstorffsminde og den dermed forbundne opdragelses- og pensionsanstalt. Greve Johan Ludvig Reventlow oprettede i 1795 et lærerseminarium, som var Danmarks første uden for København. Seminariet flyttede i 1797 ind i en nyopført bygning i Bernstorffsminde. Fra dette seminarium udgik en generation af veluddannede skolelærere, der var prægede af Reventlows tanker og ideer om oplysning samt pædagogik, som var langt forud for sin tid.
Arrangeret af Gærup Skolemuseum i forbindelse med Skolehistoriske Dage 2021.

Skolehistoriske Dage 2021

Sted: Jagtstuen på Brahetrolleborg