30. April: Europas grænser i 100 år – fra 1. verdenskrig til i dag

0
72

Tidspunkt: 19.00

Foredrag ved dr.phil., fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen i Faaborg Folkeuniversitet.

Efter afslutningen af 1. verdenskrig blev der i 1920 skabt en ny landegrænse mellem Danmark og Tyskland.

Det skete efter to folkeafstemninger og ud fra princippet om den nationale selvbestemmelsesret. Mens den dansk-tyske grænse – trods alle omskiftelser – forblev intakt, forholder det sig anderledes i det øvrige Europa.

Her har landkortet skiftet udseende mange gange i de sidste 100 år. I foredraget bliver der gjort rede for den dramatiske udvikling frem til vor tid. Drivkræfter var krig og anden magtanvendelse, nationalisme, national selvbestemmelsesret, ideologi, religion m.m.

Afslutningen af 1. og 2. verdenskrig indtager en naturlig plads i foredraget, men årene 1989-90 vil blive viet en særlig opmærksomhed som indgang til nutidens Europa.

Gratis entré

Sted: Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Faaborg