13. Marts: Vi samler CANADA

0
30

Tidspunkt: 19.30

Anne Nørgaard kommer og fortæller om sin Canadasamling. Kørsel til Kerteminde aftales.

Herefter vil der være auktion over indleveret materiale.

 Sted: Tømmergårdens kantine, Faaborg